logo FIFA  |  FAČR  |  JmKFS  |  OFS Vyškov  |  UČFR  |  UEFA  |  Formulář žádosti o funkci rozhodčího

KOMISE

 

Komise rozhodčích a delegátů (KRD) OFS Vyškov pracuje od VH 2021 ve složení: 

předseda KRD Michal Jelínek, sekretář a obsazovací úsek,  

členové Mgr. Jaroslav Kolář, Josef Kučera a Mgr. Miroslav Zemánek. 
Komise se schází dle potřeby.

 

                                                                 

                                                                             Předseda KRD Michal Jelínek      

                                                      

                            Člen KRD  Mgr. Jaroslav Kolář                                                               

                                         lektor pravidel 

 

                                                     

                               Člen KRD  Josef Kučera                                             Člen KRD  Mgr. Miroslav Zemánek

ZÁSADY FAIR-PLAY

fair play

KONTAKT

     KR OFS Vyškov
Předseda komise:
Michal Jelínek

Členové komise:​

Josef Kučera
Mgr. Jaroslav Kolář
Mgr. Miroslav Zemánek

+420 737 787 815
krd.ofsvyskov@gmail.com